Koulupolku

Koulutusmahdollisuudet alalle ovat monipuoliset: ruoka-ala työllistää oppisopimuskoulutuksesta, toisen asteen oppilaitoksista, ammattikorkeakouluista sekä yliopistoista valmistuneita. Tutustu alla olevaan koulupolkuun ja katso koulutustarjonta elintarvikealan tai maatalousalan perustutkinnon suorittamiseksi. Alta löydät myös listan elintarvikealan ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opinnoista.

koulupolku_kartta
Ammatilliset perusopinnot

Tekniikan ja liikenteen ala / Elintarvikealan perustutkinto:

Elintarviketeknologian koulutusohjelma/osaamisala (Elintarvikkeiden valmistaja)
Leipomoalan koulutusohjelma/osaamisala (Leipuri-kondiittori)
Liha-alan koulutusohjelma/osaamisala (Lihatuotteiden valmistaja)
Lihanjalostajan ammattitutkinto
 • Hämeenlinna, Hämeen ammatti-instituutti www.hami.fi
Meijerialan koulutusohjelma/osaamisala (Meijeristi)
 • Hämeenlinna, Hämeen ammatti-instituutti www.hami.fi

Kalatalouden perustutkinto

Kalatalouden koulutusohjelma/osaamisala (Kalanjalostaja suuntautumisvaihtoehtona)

Luonnonvara-ala

Luonto- ja ympäristöalan koulutusohjelma/osaamisala (Luonnonvaratuottaja)

Maatalousalan perustutkinto

Maatalousalan koulutusohjelma/osaamisala
Maatalousteknologian koulutusohjelma, (Maaseutuyrittäjä)
Maatilatalouden koulutusohjelma, maaseutuyrittäjä
Eläintenhoidon koulutusohjelma/osaamisala (Eläintenhoitaja)

Ammattikorkeakouluopinnot

Elintarvikeala ja biotekniikka / Bio- ja elintarviketekniikan koulutusohjelma

Insinööri (AMK)

 • Hämeenlinna,  Hämeen ammattikorkeakoulu, myös meijeriteknologian suuntautumisvaihtoehto www.hamk.fi 
 • Tampere, Tampereen ammattikorkeakoulu, biotuote- ja prosessitekniikka www.tamk.fi
 • Seinäjoki, Seinäjoen ammattikorkeakoulu  www.seamk.fi
 • Turku, Turun ammattikorkeakoulu, prosessi- ja materiaalitekniikka, myös painotukset  biotekniikka/elintarviketekniikka/laboratoriotekniikka www.turkuamk.fi
 • Vantaa, Metropolia Ammattikorkeakoulu www.metropolia.fi

Luonnonvara-ala / Maaseutuelinkeinojen tutkinto-ohjelma

Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot

Luonnonvara- ja ympäristöala / Kala- ja ympäristötalouden koulutusohjelma

Iktyonomi (AMK)
 • Turku / Kirjala Turun ammattikorkeakoulu / Paraisten toimipiste www.turkuamk.fi

Matkailu- ja ravitsemisala / Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma

Restonomi (AMK)

Matkailu- ja ravitsemisala / Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelma

Restonomi (AMK)
 • Espoo, Laurea-ammattikorkeakoulu www.laurea.fi
 • Helsinki, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu www.haagahelia.fi
  (Suuntautumisvaihtoehto elintarvikealan liikkeenjohto ja yrittäjyys)
 • Kuopio, Savonia-ammattikorkeakoulu (Savonlinna) www.savonia.fi

Matkailu- ja ravitsemisala / Matkailu- ja palveluliiketoiminnan tutkinto-ohjelma

Restonomi (AMK)

 • Jyväskylä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu www.jamk.fi
  (suuntautumisvaihtoehtoina matkailu, kestävä gastronomia ja käyttäjälähtöiset tilapalvelut)
 • Mikkeli, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK www.xamk.fi

Matkailu- ja ravitsemisala / Ravitsemuspalvelut

Restonomi (AMK)

 • Seinäjoki, Seinäjoen ammattikorkeakoulu SeAMK www.seamk.fi

Yliopisto-opinnot

Kandidaattiohjelmat (syksystä 2017 alkaen)

Helsingin yliopisto, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta  (http://www.helsinki.fi/mmtdk)

 • Maataloustieteet, maatalous-metsätieteiden kandidaatti
 • Elintarviketieteet, elintarviketieteiden kandidaatti
 • Ympäristö- ja elintarviketalous, maatalousmetsätieteiden kandidaatti tai elintarviketieteiden kandidaatti

Helsingin yliopisto, Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta (www.helsinki.fi/bio)

 • Molekyylibiotieteet, luonnontieteiden kandidaatti
 • Ympäristötieteet, luonnontieteiden kandidaatti

Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta (http://www.helsinki.fi/behav)

 • Kasvatustieteet (opintosuunta: kotitalousopettaja), kasvatustieteiden kandidaatti

Turun yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta (www.sci.utu.fi)

 • Biokemia (elintarvikekemia), luonnontieteiden kandidaatti

Itä-Suomen yliopisto, Terveystieteiden tiedekunta (www.uef.fi)

 • Ravitsemustiede, terveystieteiden kandidaatti

Itä-Suomen yliopisto, Filosofinen tiedekunta (www.uef.fi)

 • Kotitaloustiede, kasvatustieteiden kandidaatti

Maisteriohjelmat (syksystä 2017 alkaen)

Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta (www.helsinki.fi/mmtdk)

 • Maataloustieteet, maatalous-metsätieteiden maisteri
 • Elintarviketieteet, elintarviketieteiden maisteri
 • Ihmisen ravitsemus ja ruokakäyttäytyminen, filosofian maisteri
 • Mikrobitieteet ja biotekniikka, filosofian maisteri
 • Maatalous-, ympäristö- ja luonnonvaraekonomia, maatalousmetsätieteiden maisteri
 • Elintarvikealan liiketoiminta ja kulutus, maatalous-metsätieteiden maisteri tai elintarviketieteiden maisteri

Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta (www.helsinki.fi/behav)

 • Kotitaloustiede tai kasvatustiede, kasvatustieteen maisteri

Turun yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta (www.sci.utu.fi)

 • Elintarvikekemia, filosofian maisteri
 • Master’s Degree Programme in Food Development (MSc Tech.)

Itä-Suomen yliopisto, Terveystieteiden tiedekunta (www.uef.fi)

 • Ravitsemustiede, terveystieteiden maisteri

Itä-Suomen yliopisto, Filosofinen tiedekunta (www.uef.fi)

 • Kotitaloustiede, kasvatustieteiden maisteri

Aikuiskoulutus

Viljelijän ammattitutkinto